Sieradzki Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Sieradzki
Data urodzenia 09.04.1901
Miejsce urodzenia Żągoty, pow. płocki
Miejsce zamieszkania Niszczyce (niem. Pachtfelde), gm. Żągoty (niem. Hammerstein, pow. Płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Piorun
Data osadzenia w Forcie III 19.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
  2. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
  3. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
  4. Akta IPN, GK 629/10968, k. 281, 331, 359
  5. Akta IPN, GK 629/12972
  6. straty.pl: IPN BU 3049/155 s. 31-32 Zg. 118/46 Archiwum Sądu Powiatowego w Płocku (sprawa o uznanie za zmarłego - błędnie przyjęta data śmierci)
  7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.09.1943 z powodu przynależności do podziemia (AK- w oryg. "PZP"). W śledztwie ustalono, że był dowódcą placówki AK w Żągotach. Prowadził zbiórkę pieniędzy na zakup broni dla organizacji
  2. Wyrokiem niem. sądu doraźnego 4.02.1944 r. został skazany na śmierć i tego samego dnia powieszony w Forcie podczas zbiorowej egzekucji
  3. Podczas przyjęcia D. Szymańskiego do więzienia (GK 629/6312a, 629/12996) odnotowano: „nie umieszczać razem [z]: Józef Przybylyński ur. 28.08.06, Jan Przybylyński ur. 27.06.13, Bolesław Sieradzki, ur. 9.04.01, Marian Wild ur. 2.07.08, Jan Antczak ur. 26.11.08, Władysław Jastrzębski ur. 10.12.07”
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.