Przedpełski vel Przodpolski vel Przydpolski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Przedpełski vel Przodpolski vel Przydpolski
Data urodzenia 5.02.1910
Miejsce urodzenia Bylino (niem. Trebnitz), pow. Płock
Miejsce zamieszkania Strzeszewo (niem. Dattau) pow. Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim Supeł
Data osadzenia w Forcie III 09./10.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
  2. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
  3. Akta IPN, GK 629/10968, k. 281, 305, 319, GK 629/12972
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Odręczne poprawki w aktach IPN wskazują na datę urodzenia - 02.05.1910
  2. Został aresztowny 23.09.1943 z powodu przynależności do ruchu oporu (brak danych dot. daty osadzenia w Pomiechówku)
  3. Według ustaleń śledztwa był łącznikiem pomiędzy Inspektoratem I AK i sąsiednim
  4. Kierował punktem kontaktowym do przyjmowania i opiekowania się bronią, która pochodziła ze zrzutów samolotowych. Uczestniczył w kursie w Warszawie. Rozprowadzał także wśród ludności niemieckiej broszury podburzające w języku niemieckim
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.