Pieśniewski vel Piesniewski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Pieśniewski vel Piesniewski
Data urodzenia 27.03.1911
Miejsce urodzenia Łubki (niem.Birkenhaim)
Miejsce zamieszkania Łubki (pow. płocki)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód w oryg. Schachtmeister (prawdp. specjalista od robót ziemnych jak drążenie szybów, tuneli) zatrudniony w Okręgowym Biurze Budowlanym w Płocku
Pseudonim Włodzimierz
Data osadzenia w Forcie III 03.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Był żołnierzem AK - Okręg Płock, ps. Włodzimierz, oraz członkiem Kedywu -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
 2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 161
 3. IPN sygn. akt GK 629/10968, k. 281, 305, 319
 4. IPN sygn. akt GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
 5. informacje od córki więźnia Józefa Fabisiak - Pani Elżbiety Grynkiewicz zd. Fabisiak
 6. IPN sygn. akt GK 629/I/1907, k. 12
 7. IPN sygn. akt GK 629/12972
 8. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Miejsce urodzenia według Akt IPN - Birkenhain
 2. Aresztowany 03.09.1943
 3. Z Józefem Fabisiak był łącznikiem z Płockiem
 4. W śledztwie postawiono mu zarzuty pełnienia funkcji komendanta placówki AK w Łubkach, utrzymywania łączności z komendantem okręgu, przygotowywania raportów i instrukcji dot. broni oraz o zorganizowanie patrolu bojowego Kedywu
 5. Wyrokiem niem. sądu doraźnego został skazany na śmierć i powieszony w Forcie (IPN sygn. akt GK 629/12972, 629/10968)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.