Sitowski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Sitowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Fort III w Pomiechówku - Dolina Wkry, http://www.dolinawkry.c0.pl/Podstrona1/podstrona2.html, 2002
Uwagi dodatkowe
  1. Sitowski wspomina brutalne traktowanie Żydów (niejasne jest czy był więźniem czy tylko relacjonuje to co słyszał)