Sobczyk Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Sobczyk
Data urodzenia 11.10.1907
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - Żołnierz
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252). Płock 2017, strona 35, 36
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 5581/s.620
  3. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r., str. 40
  4. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/I/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Akta IPN GK 629/10968, k. 281, 331, 359
Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.