Strzelczak Józef

Imię Józef
Nazwisko Strzelczak
Data urodzenia 01.03.1905
Miejsce urodzenia Psucin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki Marianna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III maj 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. Fort III w Pomiechówku - Dolina Wkry, http://www.dolinawkry.c0.pl/Podstrona1/podstrona2.html, 2002
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 110, 126
 3. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 4. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 5. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 258
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 126, 136
 7. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0639-0640
 8. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0730-0731
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 223
 10. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 1618-1625/s.449-457
 11. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 12. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 13. AIPN GK 366/1374 (akta w sprawie Wacława Langiera)
 14. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (7) i (8) podaje miejsce zamieszkania Brody. Być może były 2 osoby o tym samym imieniu i nazwisku
 2. Źródło (10) powołuje się na Protokół przesłuchania świadka Józefa Strzelczaka z dnia 05.09.1974 - Okręgowa komisja badania zbrodni hitlerowskich w Warszawie
 3. Źródło (10) podaje, że został zwolniony i wrócił do domu 18.05.1944 roku.
 4. Źródło (13) podaje wadliwe nazwisko Strzelczyk; podaje również że był świadkiem egzekucji na Forcie 4.02.1944 r.
Józef Strzelczak - z lewej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Strzelczak - z lewej strony