Rutkowski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Rutkowski
Data urodzenia 04.08.1900
Miejsce urodzenia Górki Duże
Miejsce zamieszkania Winnica
Imię ojca Konstanty
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód podporucznik rezerwy, kierownik Szkoły Powszechnej nr 1 w Pułtusku
Pseudonim Karlik
Data osadzenia w Forcie III 09.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - członek sztabu placówki w Winnicy
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 111.
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 108
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 220, 239
 4. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 5. T. Kowalski, Nauczyciele ziemi pułtuskiej w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945): część II, Rocznik Mazowiecki 16, s. 91-107, 2004 r.
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 124
 7. Zeznania Józefa Jezierskiego: zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 8. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 5972- 5996/s.39-63
 9. 'K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 10. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
 11. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Podawane są różne daty smierci więźnia. Datę 4.02.1944 podaje więzień - świadek Józef Jezierski
 2. Źródło (8) odwołuje się do wyroku sądu doraźnego nr: B. Nr. III W - 1585-42g
 3. Źródło (11) podaje tylko imię i nazwisko. W bazie mamy dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Nie wiemy, którego z nich dotyczy źródło 11.