Rzewnicki Marceli

Imię Marceli
Nazwisko Rzewnicki
Data urodzenia 29.10.1912
Miejsce urodzenia Zelki
Miejsce zamieszkania Zatory pow. Pułtusk
Imię ojca Józef
Imię matki Michalina
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód podporucznik rezerwy, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Wębinach, kupiec
Pseudonim "Młynarz", "Dąb"
Data osadzenia w Forcie III 21.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - organizator i komentant placówki gm. Zatory (luty 1943- sierpień 1943))
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 111., 118
 2. W walce o wolną Polskę (1939-1949), http://docplayer.pl/9048789-Nauczyciele-i-uczniowie-absolwenci-publicznej-szkoly-powszechnej-iii-stopnia-w-zatorach.html
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 220, 240
 4. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 5. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 6. T. Kowalski, Nauczyciele ziemi pułtuskiej w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945): część II, Rocznik Mazowiecki 16, s. 91-107, 2004 r.
 7. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 8. Zeznania Franciszka Wiśniewskiego, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni HitlerowskiDs. 104/67/OK, za zgodność z oryginałem podpisany dn. 19.04.1972 r.ch w Warszawie
 9. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 107, 124
 10. więzień Adam Zyblewski wspomina o nim w swoim liście z 13.09.1943 r. z Pomiechówka
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 164, 204
 12. Zeznania Józefa Jezierskiego: zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 13. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3791-3782/s.137-148
 14. 'K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 15. informacje od rodziny więźnia (wnuczki)
 16. IPN sygn. akt GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
 17. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 18. IPN sygn. akt GK 629/10473, 629/13055
 19. straty.pl: Dziennik Urzędowy, Obwieszczenia Publiczne – uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu śmierci 1948 nr 15
 20. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Skazany na śmierć wyrokiem sądu doraźnego z Ciechanowa
 2. Nieludzko katowany podczas przesłuchań, milczał do końca.
 3. Aresztowany przez Gestapo 21 sierpnia 1943r. wraz z innymi członkami sztabu Placówki AK Zatory.
 4. Źródło (8) -zeznania Franciszka Wiśniewskiego- w źródle nie jest podane imię więźnia oraz jest inna data śmierci: 04.02.1943 r.
 5. Źródło (13) podaje, że był aresztowany przez Komisariat policji granicznej Modlin-Nowy Dwór 24.08.1943
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Fragment Obwieszczenia Publicznego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment Obwieszczenia Publicznego

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Marceli Rzewnicki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marceli Rzewnicki