Fałkowski vel Falkowski Mateusz

Imię Mateusz
Nazwisko Fałkowski vel Falkowski
Data urodzenia 07.10.1899
Miejsce urodzenia Strzygi
Miejsce zamieszkania powiat płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód nauczyciel Szkoły Powszechnej w Rogowie
Pseudonim Sęp
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III Bodzanów
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZWZ-AK - od jesieni 1942 r. Komendant Obwodu Płocko - Sierpeckiego
Miejsce pochówku grób symboliczny na Cmentarzu parafialnym w Bodzanowie - na grobie jego syna znajduje się tablica
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Tajemnice Fortu III w Pomiechówku M. Frankowski, Wwa 2002, s.103
 2. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
 3. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35.
 4. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
 5. Akta IPN, GK 629/10968, k. 281
 6. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 7. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 8. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 120
 9. pismo otrzymane przez IPN z dnia 19.02.2019 r.; nr rejestru 13767
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 198
 11. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 5870/s.103
 12. informacje od Pana Zdzisława Leszczyńskiego
 13. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 151
 14. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r.
 15. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego„Nasze Korzenie” nr 7, grudzień 2014, s. 89-91- ,wspomnienia Tadeusza Krzechowskiego
 16. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa, https://www.facebook.com/archiwumipn/photos/pcb.2902427206669323/2902423076669736
 17. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (8) podaje datę urodzenia 1902 r.
 2. Źródło (12) podaje, że był komendantem AK w Bodzanowie i tu został aresztowany, Był zięciem przedwojennego dyrektora Szkoły Powszechnej im J. Piłsudskiego w Bodzanowie p. Walczaka i dlatego tu przebywał w czasie okupacji.
 3. Źródła (13,14) wskazują nieprawidlowe imię Tomasz.
 4. Jest wskazywany jako osoba, która przyczyniła się do rozpracowania prze gestapo struktury „PZP” w mieście i powiecie Płock.
 5. Aresztowany w Bodzanowie 18.09.1943
 6. Wyrokiem sądu doraźnego 4 lutego 1944 r. M. Fałkowski został skazany na śmierci z powodu „wysoce zdradliwej działalności”. Wyrok został wykonany tego samego dnia.
 7. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 527/68, zeznanie Ireny Janiny Fałkowskiej z 15.11.1968
 8. Źródło (9) podaje, że przed wojną był nauczycielem w szkole podstawowej w Bodzanowie. W 1939 roku brał udział w obronie Warszawy.
 9. Źródło (9) podaje, że był aresztowany przez gestapo i przetrzymywany w siedzibie gestapo w Płocku przez kilka tygodni. Zamordowany w Pomiechówku prawdopodobnie w lutym 1943 roku.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Falkowski Mateusz

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Falkowski Mateusz