Iglicki

Imię
Nazwisko Iglicki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny Żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 121.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w Bodzanowie 18.09.1943 r.
  2. W lutym 1945 r. (po wyzwoleniu) żona Irena Janina Falkowska-Iglicka ralacjonuje wygląd Fortu III; nie znajduje nazwiska męża w napisach na ścianach