Grylak Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Grylak
Data urodzenia 09.04.1925
Miejsce urodzenia Lipniki
Miejsce zamieszkania Krysk
Imię ojca Jan
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Rolnik, robotnik
Pseudonim Mały Tadzio
Data osadzenia w Forcie III 01.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943 r., godz. 14:30
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112.
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137, 139, 154, 373
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-356
 5. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 6. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s 640
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 181, 183
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 10. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 11. J. Radzymińska, Nie zniszczeni przez grom, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981
 12. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Brat - Władysław Grylak
 2. Żródło (6) podaje datę aresztowania 05.1943r.
 3. Został skazany na karę śmierci wyrokiem sądu doraźnego.
 4. Źródło (8) podaje miejsce urodzenia Lipiny (koło Radomia).
 5. Źródło (9) podaje, że został skazany na karę śmierci za udział w kwietniu i maju 1943 r. w 6 napadach zbrojnych pod przywództwem Franciszka Lewandowskiego.
Tadeusz Grylak

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tadeusz Grylak

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.