Grylak Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Grylak
Data urodzenia 09.04.1925
Miejsce urodzenia Lipniki / Lipiny
Miejsce zamieszkania Krysk, pow. płoński
Imię ojca Jan
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Rolnik, robotnik
Pseudonim Mały Tadzio
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943 r., godz. 14:30
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112.
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137, 139, 154, 373
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-356
 5. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 6. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s 640
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 181, 183
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 10. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 11. J. Radzymińska, Nie zniszczeni przez grom, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981
 12. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 13. IPN sygn. akt BU 3049/158 s. 38-39 (Ns. 10/58 Archiwum Sądu Powiatowego w Płońsku sprawa o uznanie za zmarłego)
 14. straty.pl
 15. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Brat - Władysław Grylak
 2. Żródło (6) podaje datę aresztowania 05.1943r.
 3. Został skazany na karę śmierci wyrokiem sądu doraźnego; egzekucja odbyła się w Forcie
 4. Źródło (8) podaje miejsce urodzenia Lipiny (koło Radomia).
 5. Źródło (9) podaje, że został skazany na karę śmierci za udział w kwietniu i maju 1943 r. w 6 napadach zbrojnych pod przywództwem Franciszka Lewandowskiego.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Tadeusz Grylak

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tadeusz Grylak

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.