Kopłowski Eugeniusz

Imię Eugeniusz
Nazwisko Kopłowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Konary pow. Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 110.
Uwagi dodatkowe
  1. Po aresztowaniu najprawdopodobniej wywieziony do Fortu III Pomiechówek