Salwin Marian Edmund

Imię Marian Edmund
Nazwisko Salwin
Data urodzenia 07.02.1921
Miejsce urodzenia Rząśnik
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca Marian
Imię matki Władysława
Stan cywilny Żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 19.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III koniec lipca 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz w Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 97.
 2. Zeznania Mariana Edmunda Salwina, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, Ds. 104/67 OK z dn. 03.07.1968
 3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 4. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
 5. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
 6. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 7. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
 1. W obozie w Stutthof przebywał do października 1944, z którego został przewieziony do obozu w Bisingen (6-7 miesięcy) a następnie do obozu w Dachau (do wyzwolenia przez wojska amerykańskie)
 2. Źródło (3) podaje drugie imię Edmund
 3. Aresztowany 18.05.1944 w Pniewie Przez 2 tygodnie prowadzonego śledztwa przebywał w celi 0 a następnie przeniesiony do innych cel
 4. Źródło (5) podaje jako pierwsze imię Edmund