Popiołek Konstanty

Imię Konstanty
Nazwisko Popiołek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Ciesiele
Miejsce zamieszkania Ciesiel
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 14.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  2. Pamięć musi trwać – Fort III w Pomiechówku, www.tp.com.pl, kwiecień 2002
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe