Gabler

Imię
Nazwisko Gabler
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Marjem
Imię matki Szachna
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 52.-54., 58., 61., 63.
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek (w wieku 2 lat) przebywał z siostrą (Sara Gabler), przesłuchiwaną po 08.09.1941 w sprawie pobytu