Gutkowicz Ita

Imię Ita
Nazwisko Gutkowicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 51.
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywała z córkami (Szajndla i Frajda) i mężem (Chaim)
  2. Córka Szajndla przesłuchiwana po 08.09.1941 r. w sprawie pobytu w Forcie III Pomiechówek