Całka Mordka

Imię Mordka
Nazwisko Całka
Data urodzenia 1912
Miejsce urodzenia Nowy Dwór
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Herszel
Imię matki Estera
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód Kamasznik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.08.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 40., 42.-43., 33
Uwagi dodatkowe
  1. Przesłuchiwany po 16.08.1941 w Warszawie-getto, w sprawie pobytu w Forcie III Pomiechówek