Skurczyński Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Skurczyński
Data urodzenia 14.06.1910
Miejsce urodzenia Kruczewo *
Miejsce zamieszkania Kruczewo *
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód kolejarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 16.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. * Kruczewo (być może chodzi o Kraszewo) pow. Ciechanów
  2. Został aresztowany pod zarzutem opuszczenia miejsca pracy i osadzony w Pomiechówku. Brak informacji o dalszych losach
  3. W Bazie Więźniów figuruje Skurczewski Piotr, być może ta sama osoba
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia