Skowroński Feliks

Imię Feliks
Nazwisko Skowroński
Data urodzenia 8.09.1907
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo, pow. Ostrów
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 2.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany przez gestapo z placówki w Nowym Dworze pod zarzutem przynależności do AK (w oryg. PZP). Zwolniony 2.06.1944 r. ponieważ nie można było mu udowodnić powyższych zarzutów
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia