Silberwasser vel Zylberwasser Ruwin

Imię Ruwin
Nazwisko Silberwasser vel Zylberwasser
Data urodzenia 10.04.1905
Miejsce urodzenia Wilno
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Chłopiec żydowski (16 lat) urodzony w Wilnie, zbiegł w grupie 10 innych Żydów z transportu (kolejowego), aby uniknąć ewakuacji. Transport mógł jechać do KL Stutthof
  2. Wszyscy zostali ujęci i zamordowani w Forcie w trybie Sondenderbehandlug (specjalne potraktowanie). Określenia tego Niemcy używali dla egzekucji wykonywanej bez wyroku sądowego
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia