Siemiątkowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Siemiątkowski
Data urodzenia 16.08.1923
Miejsce urodzenia Babice
Miejsce zamieszkania Babice pow. warszawski (GG)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 9.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III 8.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III niem. Urząd Pracy w Nowym Dworze (Arbeitsamt)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany 9.03.1944 r. z powodu zerwania umowy o pracę (opuszczenie miejsca przymusowej pracy) i osadzony w więzieniu w Forcie
  2. Zwolniony z Fortu po odbyciu kary
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia