Sawicki Jan

Imię Jan
Nazwisko Sawicki
Data urodzenia 15.06.1882/6.01.1883
Miejsce urodzenia Konorajc?
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto (Kosastr./Ziegenstr.12), pow. Płońsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 16.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 21.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany przez placówkę gestapo z Nowego Dworu pod zarzutem przynależności do podziemia
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/35
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. W więzieniu przebywał wraz z synem Zygmuntem (IPN sygn. akt GK 629/35)
  2. Zwolniony z aresztu z braku dowodów
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia