Sas Cezary

Imię Cezary
Nazwisko Sas
Data urodzenia 22.07.1909
Miejsce urodzenia Karolino
Miejsce zamieszkania Karolino pow. Pułtusk
Imię ojca Feliks
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 27.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 21.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany w charakterze zakładnika w sprawie o napad zbrojny na Volksdeutscha o nazwisku Jeck z Karolinowa
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia