Samul Józef

Imię Józef
Nazwisko Samul
Data urodzenia 15.03.1897
Miejsce urodzenia Popiołki (koło Ostrołęki)
Miejsce zamieszkania Popiołki, gm. Zbójna, pow. Ostrołęka (niem. Scharfenwiesse)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 8.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 20.10.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany w charakterze zakładnika
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ostrołęce (od 27.06.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/545 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. straty.pl
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.06.1943 w grupie 20 osób w charakterze zakładnika w związku z napadem na leśniczego Volksdeutscha w m. Gawrychy w nocy z 24/25.06.1943
  2. Według oficjalnej wersji zmarł z powodu niewydolności serca
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia