Refiryk Michał vel Michael

Imię Michał vel Michael
Nazwisko Refiryk
Data urodzenia 21.09.1913
Miejsce urodzenia Rakowiece
Miejsce zamieszkania Rakowice, pow. Horodenka, dystrykt Lwów
Imię ojca Onufry
Imię matki Maria (z d. Moros)
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość ukraińska
Zawód robotnik/rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 6.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III 9.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem porzucenia miejsca pracy w Rzeszy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III AEL Posen (AEL - obóz pracy wychowawczej)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/5188 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia