Rec vel Retz Henryk Wincenty

Imię Henryk Wincenty
Nazwisko Rec vel Retz
Data urodzenia 5.04.1912
Miejsce urodzenia Ilinek
Miejsce zamieszkania Ilinek, gm. Wojty, pow. płoński
Imię ojca Feliks
Imię matki Waleria
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 21.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR/GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  2. IPN sygn. akt GK 629/181
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został zatrzymany 20.03.1944 r. (do więzienia w Forcie przyjęty prawdopodobnie 21.03.1944 r.) pod zarzutem przynależności do PPR/GL i udziału w zbrojnych napadach
  2. Został objęty aresztem i skierowany do obozu koncentracyjnego, nazwy nie podano (IPN sygn. akt GK 629/181)
  3. Po wojnie był poszukiwany przez córkę Zofię Kądzielę, która podała, iż ojciec Henryk Wincenty Rec/Retz ur. 5.04. 1912 r. został rozstrzelany 30.07.1944 r. w Pomiechówku
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia