Puczynski vel Puczyński Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Puczynski vel Puczyński
Data urodzenia 4.02.1920
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Legionowo, pow. warszawski
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód malarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/4
  2. straty.pl
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.06.1944 r. z powodu uzasadnionego podejrzenia o rabunek i zbrojny przemyt bydła (niem. Viehschmuggiel). Na karcie adnotacja „dalsze dochodzenie w toku”
  2. Według akt IPN sygn. GK 629/4, miał zostać skierowany do KL Mauthausen - brak potwierdzenia
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia