Probe Lebach

Imię Lebach
Nazwisko Probe
Data urodzenia 1939?
Miejsce urodzenia Wilno
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Dziecko żydowskie urodzone w Wilnie, które zbiegło w grupie 10 innych Żydów z transportu (kolejowego) aby uniknąć ewakuacji. Transport mógł jechać do KL Stutthof
  2. Wszyscy zostali ujęci i zamordowani w Forcie w trybie Sondenderbehandlug (specjalne potraktowanie). Określenia tego Niemcy używali dla egzekucji wykonywanej bez wyroku sądowego
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia