Potocki Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Potocki
Data urodzenia 30.07.1919
Miejsce urodzenia Teofile
Miejsce zamieszkania Leoncin gm. Głusk pow. płoński
Imię ojca Aleksander
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 14.03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. IPN sygn. akt GK 629/4884 (sprawa główna prowadzona w aktach Franciszka Odrakiewicza ur. 2.04.1925 r.)
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca. W Bazie Więźniów jest też Potocki (imię nieznane)
  2. Aresztowany w charakterze zakładnik (akcja odwetowa)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia