Pietrzak Lucjan

Imię Lucjan
Nazwisko Pietrzak
Data urodzenia 13.07.1923
Miejsce urodzenia Romany Górskie
Miejsce zamieszkania Romany Górskie, pow. Przasnysz
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996
  2. IPN sygn. akt GK 629/8077 Konstanty Borkacki ( areszt. z powodu przynależności do podziemia i udziału we włamaniu i kradzieży broni z terenu poligonu wojskowego (Truppenubungsplatz) w m. Mchowo k. Przasnysza i stracony 4.02.1944 r.)
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 02.12.1943 r. i oskarżony o przynależność do "bandy" . Wyrokiem niem. sądu doraźnego został skazany na śmierć i powieszony podczas zbiorowej egzekucji
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia