Pakieła vel Pakiela Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Pakieła vel Pakiela
Data urodzenia 1885
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sieczychy, gm. Lubiel
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskotolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III między sierpniem a grudniem 1943
Data zwolnienia z Fortu III 4.12.1943
Data śmierci 20.01.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Pułtusku od 22.08.1943
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Auschwitz od 15.01.1944
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt 629/12322
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany z powodu napadu partyzanckiego na placówkę celną (Zollaufsichtstelle) w m. Dąbrowa i Sieczychy w nocy z 20. na 21.08.1943 r.
  2. Został uwięziony w Forcie z synem Stanisławem i z Władysławem Pakieła
  3. Poddany przesłuchaniu w siedzibie gestapo w Nowym Dworze 27.08.1943 r.
  4. 4.12.1943 r. skierowany do KL Auschwitz
  5. W KL Auschwitz oznaczony nr obozowym 172291
  6. W Bazie Więźniów u Zygmunta Zyblewskiego jest zdjęcie listu z Fortu, w którym wspomina o koledze z celi, którego brat nazywał się Czesław Pakieła; być może chodzi o Antoniego
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia