Pelka vel Pełka Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Pelka vel Pełka
Data urodzenia 6.05.1908
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Kątne pow. Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód drużnik (Schrankenwärter)
Pseudonim Gołąb (w TAP), Czarny (w ZWZ-AK)
Data osadzenia w Forcie III 9.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 6.12.1943 skierowany do KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. żołnierz AK placówki w Nasielsku -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/4533, 629/12996, 629/4616
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany pod zarzutem działalności w ruchu oporu
  2. W trakcie przesłuchania przyznał się do przynależności do podziemia: najpierw do TAP (Tajna Armia Polska), gdzie miał pesudonim "Gołąb", a następnie do ZWZ – AK – pseudonim "Czarny"
  3. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 40331
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia