Palanowski Leon Antoni

Imię Leon Antoni
Nazwisko Palanowski
Data urodzenia 13.04.1898
Miejsce urodzenia Płońsk
Miejsce zamieszkania Płońsk, ul. Szkolna (w oryg. Schulstr.)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód sklepikarz / kupiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w organizacji podziemnej
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stuthoff (skierowany 8.07.1944 do 03.1945)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Życie Płońska Nr 100, z dn. 28.04.2006, s. 12)
  2. IPN sygn. akt GK 629/4430, 629/12327
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 2.05.1944 r. przez gestapo z Nowego Dworu wraz z synem Ryszardem
  2. W trakcie dochodzenia L. Palanowski przyznał się do przynależności do podziemia od lipca 1941 r. Był zaprzysiężony i płacił składki na rzecz organizacji
  3. W KL Stuthoff oznaczony nr obozowym 40500
  4. Wcześniej w marcu 1941 r. był aresztowany w Płońsku, ponieważ próbował przekupić dużą sumą pieniędzy Komendanta Policji Krym. aby uwolnić aresztowanych Żydów i Polaków. Do maja 1941 r. przebywał w obozie w Działdowie (Soldau) - akta IPN sygn. GK 629/4430, 629/12327
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia