Franiewski Józef

Imię Józef
Nazwisko Franiewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Izabelin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. www.zapisyterroru.pl
Uwagi dodatkowe