Muszynski vel Muszyński Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Muszynski vel Muszyński
Data urodzenia 25.09.1925
Miejsce urodzenia Gatka
Miejsce zamieszkania Jaskółowo (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III około 04.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu w Jaskółowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk"), s. 0062
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje nazwisko Muszynski (w Źródle brakuje polskich liter)
  2. Aresztowany 25.05.1943 r. pod zarzutem udziału w napadzie na majątek w Jaskółowie pow. Pułtusk i posiadanie broni
  3. Postawiono mu również zarzuty udziału w przemycie oraz, że pracując jako nocny stróż tolerował ataki uzbrojonych "band" dla własnej korzyści
  4. Wyrokiem niem. sądu doraźnego został skazany na śmierć i powieszony w Forcie
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia