Romanowicz Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Romanowicz
Data urodzenia 14.01.1920
Miejsce urodzenia Królewo
Miejsce zamieszkania Królewo pow. Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 7.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN syg. akt GK 629/4433, 629/10347
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany z powodu fałszywego oskarżenia złożonego przez Kazimierza Grabowskiego, razem z którym przebywał w więzieniu w Płocku w 1942 r.
  2. Romanowicz miał odkopać amunicję i stary rewolwer na działce rodziców w m. Królewo oraz miał być werbowany do ruchu oporu przez sąsiada Władysława Kalinowskiego
  3. Powyższe zarzuty okazały się bezpodstawne, został zwolniony z więzienia po udzieleniu mu ostrzeżenia
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia