Rawka Jan

Imię Jan
Nazwisko Rawka
Data urodzenia 1885
Miejsce urodzenia Ostrołęka
Miejsce zamieszkania Ruda Osowiecka pow. Ostrołęka
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 4.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.10.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt GK 629/10313
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany jako zakładnik w sprawie ataku na patrol żandarmerii w pow. Ostrołęka
  2. Został wobec niego zarządzony areszt prewencyjny
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia