Radzikowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Radzikowski
Data urodzenia 4.10.1912 lub 24.09.1912
Miejsce urodzenia Kiścinne
Miejsce zamieszkania Kiścinne gm. Kampinos
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 3.06.1943
Data zwolnienia z Fortu III 4.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płońsku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. straty.pl
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany 31.03.1943 r. na wniosek prokuratury w Ciechanowie z powodu udziału w przemycie bydła i osadzony w więzieniu sądowym w Płońsku
  2. W celu konfrontacji i złożenia zeznań został przeniesiony do Pomiechówka. Powrót do więzienia w Płońsku nie był możliwy z powodu zamknięcia więzienia w Forcie (Lagersperre)
  3. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 51489
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia