Podeszewicki Jan

Imię Jan
Nazwisko Podeszewicki
Data urodzenia 24.06.1906
Miejsce urodzenia Stanisławów
Miejsce zamieszkania Nowy Wilków gm. Głusk, pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód dorywczy pracownicy
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 16.11. 1943
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany z powodu przemytu prosiąt do GG
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany z powodu przemytu prosiąt do GG i osadzony w Forcie razem z Henrykiem Rembeckim, Władysławem Mańkowskim i Feliksem Wyporowskim
  2. Sprawa została skierowana do Policji Kryminalnej w Cichanowie (Kripo Zichenau)
  3. Wyrokiem niem. Sądu Specjalnego (Sondergericht) w Ciechanowie 16.11. 1943 r. został skazany na śmierć (akta IPN sygn. 629/5204)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia