Pietrzak Jan

Imię Jan
Nazwisko Pietrzak
Data urodzenia 8.02.1910
Miejsce urodzenia Wilkanowo (niem. Wolfshütte)
Miejsce zamieszkania Badurki (niem. Götzenhof), pow płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III 30.10.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany z powodu podejrzenia o wrogą (antypaństwową) działalność
  2. Zwolnienie nastąpiło z powodu braków dowodów winy
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia