Plotnicki vel Płotnicki Jan

Imię Jan
Nazwisko Plotnicki vel Płotnicki
Data urodzenia 18.06.1923
Miejsce urodzenia Ruchsza II
Miejsce zamieszkania Ruchsza II, pow. Stolin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość ukraińska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 20.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zbiegł z miejsca pracy w pow. Malbork
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt GK 629/4740
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Ruchsza II, pow. Stolin, Niemiecka-Ukraina (ob. pow. Stolin znajduje na Białorusi)
  2. Zatrzymany przez GPK w Modlinie (gestapo z placówki w Nowym Dworze) i prawdopodobnie tego dnia osadzony więzieniu w Forcie
  3. Został skierowany do KL Stutthof (nr 26299), w obozie przebywał jeszcze na przełomie grudnia 1944 r. i stycznia 1945 r.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia