Pietrzak Piotr

Imię Piotr
Nazwisko Pietrzak
Data urodzenia 12.03.1885
Miejsce urodzenia Pruszy
Miejsce zamieszkania Pruszy, gm. Szymanów, pow. sochaczewski (GG)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 8.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 3.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci zmarł w czasie śledztwa
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt GK 629/11523
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany jako zakładnik w związku z napadem partyzanckim na placówkę celną w m. Cisowe w dn. 5.09.1943
  2. Zmarł (według oficjalnej wersji na atak serca), - IPN sygn. akt GK 629/11523
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia