Pankowski Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Pankowski
Data urodzenia 15.12.1910
Miejsce urodzenia Krynojek?
Miejsce zamieszkania Skierniewice (GG)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 27.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Więzienie w Giżycku (Polizeigefangnis Lötzen)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt GK 629/12339
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany z powodu porzucenia pracy w m. Goldensen, Krs. Lötzen (ob. Giżycko)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia