Orlikowski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Orlikowski
Data urodzenia 23.04.1914
Miejsce urodzenia Rzewin
Miejsce zamieszkania Rzewin pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 25.10.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III więzienie w Płońsku (28/29.11.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany przez gestapo z Nowego Dworu w ramach akcji odwetowej
  2. Prawdopodobnie z Fortu został przeniesiony do więzienia w Płońsku, skąd 28/29.11.1943 r. został zwolniony
  3. Ponownie aresztowany 24.11.1944 r. w związku z zastrzeleniem żołnierza podczas akcji Wehrmachtu w pow. płoński (Kielki-Wald) na początku 1944 r. (w tym wypadku miejsca osadzenia nie podano)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia