Palanowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Palanowski
Data urodzenia 10.08.1912
Miejsce urodzenia Płońsk
Miejsce zamieszkania Płońsk, ul. Szkolna (w oryg. Schulstr.) 5
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód brukarz-kamieniarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 16.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt GK 629/9946
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany z powodu podejrzenia o przynależność do ruchu oporu. Okazało się, że gestapo poszukiwało jego brata Leona Palanowskiego
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia