Ostrowski Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Ostrowski
Data urodzenia 20.11.1907
Miejsce urodzenia Górki
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 7.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 17.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - na czerwonkę (Ruhr)
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt GK 629/6901
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany przez gestapo z Nowego Dworu Maz. (zapisy na karcie z kartoteki częściowo nieczytelne)
  2. Z akt IPN sygn. GK 629/6901 wynika, że został zatrzymany 7.07.1943 r. wraz z Tadeuszem Wiśniewskim, ur. 28.10.1892 r. z powodu rzekomego udziału w ukrywaniu broni po Wojsku Polskim w 1939 r.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia