Osiran Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Osiran
Data urodzenia 15.03.1919
Miejsce urodzenia Czerkasy pow. Kijów
Miejsce zamieszkania Czerkasy
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość ukraińska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.06.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Osadzony z powodu porzucenia pracy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz koncentracyjny (nazwy nie podano)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia