Orendarczuk vel Orendartschuk Teofil

Imię Teofil
Nazwisko Orendarczuk vel Orendartschuk
Data urodzenia 16.02.1921
Miejsce urodzenia Koritnia pow. Winnica/Ukraina
Miejsce zamieszkania Koritnia pow. Winnica
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość USSR
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 30.04.1943 lub w pierszych dniach maja
Data zwolnienia z Fortu III 6.10.1943 (zbiegł z Fortu)
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt GK 629/9873
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany z powodu ucieczki z miejsca pracy i osadzony w Forcie
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia