Olk Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Olk
Data urodzenia 27.01.1921
Miejsce urodzenia Nowe Bródno/Warszawa
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór, ul. Leśna 12 (w oryg. Bugmünde, Waldau 12)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód ślusarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 9.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III 2.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany z powodu niestawienia się do pracy przymusowej
  2. Zwolniony z więzienia 2.11.1943 r. i ponownie skierowanych do niemieckiego urzędu pracy
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia