Nowakowski Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Nowakowski
Data urodzenia 6.07.1921
Miejsce urodzenia Kręćkowo (niem. Draheim)
Miejsce zamieszkania Kręćkowo pow. sierpecki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.06.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Prawdopodobnie był więziony w Forcie, został aresztowany 18.03.1943 jako członek tzw. zbrojonej grupy Jan Rumińskiego
  2. Skazany 21.05.1944 r. wyrokiem sądu doraźnego na śmierć, stracony w KL Stutthof 21.06.1944 r. (na karcie brak informacji o osadzeniu w Forcie).
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia